Home

บุญมีสมุนไพรศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาเอดส์

 
 

บันทึกรายการวิทยุ   89.5  FM

 

สาระน่ารู้ของโรคเอดส์

 

ดำเนินรายการโดย  อ.สมศักดิ์  ชินกร

สัมภาษณ์ นพ.วิชัย  พานิชสุข

      ฟังเพลงเพราะๆ ประกอบรายการ..
     

เรื่อง การใช้ยาป้องกันโรคแทรก

   
   
 

 
   

สำหรับท่านที่ต้องการขอคำปรึกษา  ก็โทรมาได้ที่    02-910-7072-4  มือถือ 081-928-1050